Introduktion: Vad är förskola?

Förskola är en barnomsorgsinrättning som tillhandahåller ett utbildningsprogram för barn i åldrarna 1 till 5. De är vanligtvis kommunägda och drivna men kan också drivas av ett privata aktörer, även kallade dagmammor. Förskolor ger utbildning i form av lek, vilket bidrar till att utveckla sociala färdigheter och kognitiva förmågor hos barn. Det är som alltid viktigt med att barnen även får perioder under dagen med lugn och ro.

På en förskola följer pedagogerna en studieplan, med instruktioner om vad de skall göra med barnen i olika åldrar på förskolan. Den är tyvärr väldigt enkel att tolka på många olika sätt, en pedagog jämfört mot en annan kan därför utföra olika aktiviteter på grund av att det har tolkat och förstått olika av studieplanen.

Det är inte något som sätt betyg eller på något sätt följer med dem vidare i skolutbildningen. Det är ett sätt för att aktivera barnen, hjälpa dem förstå vissa saker och den är till för att utveckla barnen och förbereda dem för förskoleklassen.

Vilka är fördelarna med förskolan?

Fördelarna med förskolan är att den ger barnen sociala färdigheter, språkkunskaper och en känsla av trygghet. Det hjälper dem också att lära sig att komma överens med andra och utveckla förmågan att dela.

Det finns många fördelar med förskolan för både barnet och föräldrarna. Förskolebarn lär sig om sociala interaktioner, språkutveckling och självreglering. De lär sig också hur man kommer överens med andra i en trygg miljö.

Föräldrar gynnas eftersom de kan arbeta fler timmar på sitt jobb och inte behöver ta bort en inkomst för att spendera sin tid hemma med sina barn. Det menas inte med att en förälder inte vill spendera tid med sina barn, mer för att det är en svår tid att kunna överleva på en inkomst som det är idag.

Det kan också hjälper er som föräldrar att få positiva föräldravanor hemma genom att se hur pedagogerna agerar mot barnen och hur de planerar en dag för de små.

Hur påverkar förskolan barns utveckling?

Treårsåldern är en kritisk tidpunkt i utvecklingen. Det är då barn vanligtvis börjar prata och utvecklar sina kognitiva färdigheter. De börjar också bilda långsiktiga minnen, varför de behöver vara i stimulerande miljöer som hjälper dem att lära sig. En av de viktigaste sakerna med förskolan är att den ger barn social kompetens och känslomässigt stöd. Detta hjälper dem att vara förberedda för skolan och livet som vuxen. . I Sverige är förskolan en stor del av utbildningssystemet. Vissa hävdar dock att det inte ger tillräckligt med akademisk nytta.

Vilka är nackdelarna med att ett barn går i förskola?

Det är svårt att säga vilka nackdelarna med förskolan är. Vissa människor kanske hävdar att det är ett slöseri med tid och pengar. Vissa menar på att det är en själv som skaffat barnen och de är en själv som skall ta hand om dem också. Det kan däremot vara väldigt svårt för de flesta familjer att ha en förälder hemma på heltid under 5 år tills det blir skolplikt och måste börja på förskoleklass. Det är ju inte alla familjer som har ekonomiskt möjligt att stanna hemma med sitt barn.

Slutsats: Varför du inte borde tveka att skicka ditt barn till en förskola av god kvalitet

Som vi kan förstå med hjälp av artikeln så är det mest fördelaktigt, för ditt barn, att gå på en bra förskola. Förutom att det hjälper de att utvecklas och få ett samspel med andra barn och vuxna lär de sig att observera andra barn och lär sig från de äldre. Ditt barn lär sig även att samarbete med jämnåriga.

Vi anser då att det fördelarna väger mer än de nackdelar som finns för att skicka barnen till en förskola.
Självklart finns det mindre bra förskolor och förskole pedagoger som en förmodligen skall försöka undvika. De flesta orter har flera förskolor så det är viktigt att göra lite koll på de och höra med andra föräldrar om de har några åsikter om den tänkta förskolan för ditt barn.